Ако има нещо, което сме научили от сътрудничеството си с толкова много стартиращи компании е, че те успяват или се провалят от качествата на техните основатели. Икономиката има някакво значение, разбира се, но не като индикатор на успеха. Това означава, че това което има значение е какъв сте Вие, а не това кога го правите. При всяка една нова бизнесидея, възвращаемостта при бързото действие е много по-висока, отколкото от изчакването. Така че, ако имате определена идея, върху която искате да действате, направете го сега.

Разбира се, ако прецените да развивате търговска дейност ще ви е необходимо да откриете и регистрирате нова фирма.

Какво получавате

    • Професионално юридическо обслужване

Опита и познанията, които сме натрупали в областта на търговското право са гаранция за безпроблемно стартирана на вашия нов бизнес. Изготвянето на пакета от документи за регистрация на новата ви фирма не е формална процедура с единствена цел – вписване на дружеството в Търговски регистър. Фирмената документация трябва да бъде изготвена прецизно, с оглед защита на интересите на съдружниците, с цел свеждане до минимум на бъдещи съдебни спорове.

    • По – ниски държавни такси

Несериозно е да се твърди, че цената няма значение. Напротив за всеки един предприемач, размера на разходите трябва да има значение, без да се забравя, че понякога по – евтиното излиза най-скъпо. Разполагайки с универсален електронен подпис на адвокат имаме възможността да предложим на нашите клиенти подаването на документите за регистрация по електронен път, с което ви спестяваме 50% от държавните такси на Търговски регистър.

    • Експресна фирмена регистрация

След изясняване на необходимата информация за регистрация на вашата нова фирма, ние ви гарантираме изготвяне и входиране на изискуемите документи в Търговски регистър в рамките 1 ден.

    • Дистанционна регистрация

Независимо, че нашия екип практикува в гр. София, това не изключва възможността процедурата по регистрация на фирма да може да бъде извършена и дистанционно. Гореизложеното означава, че независимо, къде се намирате в пределите на Република България или извън нея, ако желаете да регистрирате българска фирма, със седалище, в което и да било населено място на територията на страната – можем да ви бъдем полезни. В тази ситуация, се свържете с нас за повече информация относно условията и начина на взаимодействие. Имайте предвид, че разходите ви по дистанционна регистрация на вашата фирма няма да бъдат по – високи.

    • Отказ на ТР

При отказ на длъжностните лица от ТР да впишат новата ви фирма, губите платени държавни такси, които в повечето случаи са значителни суми. При повторно подаване на документите за регистрация плащате нова такса. Ние ви гарантираме успешно и своевременно приключване на процедурата по регистрация, защото разчитаме на знанията си, предсталяващи комбинация от натрупан опит и информация. При евентуален правомерен отказ от страна на ТР, платените държавни такси са за наша сметка.

Възнаграждението за представените услуги е в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатски възнаграждения.

Държавните такси за регистрация на фирма не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от страна на клиента.

За повече информация, моля свържете се с нас !

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.