Всички знаем, че през последните години интереса към въпросите, касаещи данъците и нормативната им уредба, е изключително голям. Този интерес има своето обяснение, свързано с новите икономически и социални условия у нас. Те касаят не само държавата, но и всички физически и юридически лица и други стопански субекти.
Данъците са неразривно свързани с почти всяка сделка, била тя търговска или не. Процедурата по подготовка относно: сключване на определен договор, прехвърлянето на търговско предприятие, апортите, намаляването и увеличаването на капитала и много други процедури в търговското и вещното право включва два етапа:

– Предварителни консултации във връзка с данъчните последици от конкретната процедура;
– Документалната подготовка на самата сделка.

Може да се каже, че първият етап е много важен за нашите клиенти и понякога обезмисля втория.
Нашия екип работи усилено, за да може да предложи комплексни услуги, които имат за цел да оптимизират данъчните задължения на нашите клиенти.
Качествената данъчна консултация изисква висококвалифицирани служители с опит в съответната област. Ние сме изцяло отдадени на работата си с клиентите и се стремим да вникнем в дейността на бизнеса им и целите, които преследват при всяко едно начинание, за да можем да им предложим най-правилния съвет, който да отговаря на конкретните обстоятелства. Когато е необходимо, разполагаме с достъп до специализирани данъчни специалисти, с които консултирме всеки един въпрос.

Нашите услуги включват:

  • Консултации по ЗДДФЛ и ЗКПО на физически и юридически лица;
  • Данъчни облекчения;
  • Защита срещу данъчни облагателни актове:
  • Обжалване актове на данъчната администрация;
  • Процесуално представителство по данъчни съдебни производства;
  • Възстановяване, опрощаване, освобождаване и прихващане на ДДС и други данъчни задължения;
  • Обща данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС;
  • Данъчно планиране и оптимизиране на данъчното облагане;
  • Консултации в областта на данъчното право. Практически съвети;
  • Представителство пред данъчната администрация.

Възнаграждението за представените услуги се определя на база сложността на всеки конкретен казус.

За повече информация, моля свържете се с нас!

Ако имате запитвания, свържете се с нас на kraleva.rayna@gmail.com или на телефон +359 88 7823441 и задайте Вашите въпроси.